13.10.2016

Hizmet Standartları Tablosu

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

 

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞI

1

Dini Soruların  Cevaplandırılması,

Sözlü, yazılı ve Elektronik olarak yapılmaktadır.
Not:Sözlü  sorular anında cevaplandırılır. 

Sözlü anında, diğerleri  7  gün içerisinde 

2

Dini 
Eserlerin İncelenmesi
 

Yazı  ekinde Basılı ve görsel yayını yapılacak eserin metni 

3  A y

HAC DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3

Hac Ön Kayıt İşlemleri

1- Form dilekçe,
 2-Nüfus cüzdanın  fotokopisi, 
3-Ön kayıt ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, 

30 dakika

4

Hac Kesin Kayıt İşlemleri

1- Form dilekçe, 
2- Hac ücretinin tamamının veya taksit miktarının bankaya yatırdığına dair para dekontu, 
3- Arka fon rengi beyaz olan  2 adet vesikalık fotoğraf, 
4- Pasaport.

30 dakika

5

Umre kayıt İşlemleri

1- Katılacağı tur tarihi geçerlilik süresi en az altı ay olan pasaport, 2- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 3- 4x6 ebadında beyaz fon üzerine çekilmiş,   2 adet vesikalık fotoğraf, 4- Umre seyahat ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu, 5-  Aşı kartı. 6- Umreye yalnız gidecek 45 yaşından küçük bayanlar ile 18 yaşından küçük erkekler için,  noterden alınacak muvafakatname ile taahhütname, 7- 45 yaşından küçük bayanlardan eşleriyle birlikte gidecek olanların evlenme cüzdanı fotokopisi, yanında eşi olmayıp birinci derece erkek akrabası ile gidecek olanlardan ise akrabalık belgesi.

30  Dakika 

DİN EĞİTİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

6

Kur'an Kursları'na Öğrenci Kayıt İşlemleri

a) Kursa Kayıt Dilekçesi,  b)  2 adet vesikalık fotoğraf, 

 

30 Dakika 

7

Yaz Kur'an Kursları'na Öğrenci Kayıt İşlemleri

a) Kursa Kayıt Dilekçesi,  

 

30 Dakika

8

Kur'an Kursu Açılışı

1-Kurs binasına ait tahsis belgesi, 2- Bina tanıtma formu, 3- Milli Eğitim Müdürlütğü raporu, 4- Sağlık Müdürlüğü raporu, 

1 Ay

9

Hafızlık Tespit Sınavları (Yılda bir defa)  Bölge merkezi İl Müftülüklerinde yapılır.

a)Hafızlık tespit sınavı müracaat dilekçesi  b)  3 adet fotoğraf

1 Hafta

10

Hafızlık Tespit Sınavları  
Başkanlık merkezinde; ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarının ilk Salı günleri yapılır.

a)Hafızlık tespit sınavı müracaat dilekçesi  b)  3 adet fotoğraf

1 Gün

DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

11

İhtida İşlemleri

Dilekçe,   Dört Adet Fotoğraf,  Yabancı Uyruklu ise Pasaport Örneği ve Dört Adet Fotoğraf 

1  Saat

12

 

Camilerin Yönetiminin Devir Alınması

 

Dilekce

3 Gün 

13

Camilerin Yönetiminin Yapılması

Dilekçe, 

3 Gün 

14

Uluslararası Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışmaları

1- Nüf.Cüz. Fotokopisi, 
2- Pasaport,
 3- Fotoğraf
 4 - Dilekçe 
 

3 Ay

15

Açıktan Atama

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı, b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti, c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya kurumca tasdikli sureti, d) Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti, e) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı, f) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı, g) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı, h) Stajyer vaizlik, stajyer Kur-an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık yeterlik belgesinin aslı veya kurumca tasdikli sureti, ı) Son bir yıl içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf. Bu belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Başkanlık, müftülükler veya eğitim merkezi müdürlüklerince tasdik edilebilir.Öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların denklik belgesiyle birlikte diplomalarının tasdikli örnekleri,

3 Ay

16

Müfettiş Yardımcılığı sınavıları

Madde 21 - Müfettiş Yardımcılığı sınavına girmek isteyenler, duyuruda yazılı süre içinde bir dilekçe ile Başkanlığa müracaat ederler. Dilekçeye, isteklinin iş ve ikamet adresleri yazılır ve aşağıdaki belgeler eklenir. 
a)  T.C. Kimlik Numarasını da içeren, kendi el yazısıyla yazılmış hal tercümesi. Bu belgede baba ve annesinin varsa eşinin meslek veya işleri, öğrenim yaptığı okulların adları ve yerleri, adli ve idari yönden soruşturma geçirip geçirmediği, geçirmişse sonucu ve ayrıca hakkında açık bilgi verebilecek iki kişinin ad ve adresleri, yaptığı iş ve görevler, bildiği yabancı diller, varsa katıldığı sosyal fa¬aliyetler, medeni hali ve ilgilinin gerekli gördüğü diğer bilgiler belirtilir, 
b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı, 
c) Din eğitimi ve öğretimi yapan en az dört yıllık fakülte ve yüksek okullar ile hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden birini bitirdiğini belirten belgenin, müracaatı kabul eden birimce tasdikli örneği, 
d) İki adet fotoğraf, 
    Sınava gireceklere Kurul Başkanlığınca fotoğraflı giriş belgesi verilir. Sınavlara bu belge gösterilerek girilir. Madde 22- Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ile bu sınav sonucu yürürlükteki mevzuata uygun olarak, açıktan atama izni alınmış boş kadroların unvanı, sınıfı, derecesi ve sayısı, sınava katılacaklarda  aranacak genel ve özel şartlar ile hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden birini bitirenler için Başkanlıkça belirlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı taban puanı, müracaat edilecek merci ve en son müracaat tarihi,sınav konuları, yeri ve zamanı, istenecek belgelerin neler olduğu, müracaat tarihinin bitiminden en az 30 gün önce Başkanlık teşkilatına bir yazı ile duyurulur. Başkanlığın internet sayfasında yayımlanır. Ayrıca; Resmi Gazetede ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin enaz birinde ilan edilir.                                                                                                     

1 Ay

17

 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması 

1 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,                                                           2- Fotoğraf

1 Ay