05.11.2019

İhtisas Merkezi Müdürü

Dr. Seyit BADIR

 

Dr. Seyit BADIR, 1977 yılında Sakarya’da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Sakarya’da, lise öğrenimini Rize’de tamamladı. 1992 yılında geldiği Rize-Pazar Tütüncüler Köyü Kur’an Kursunda Hafızlığını ikmal edip aynı Kursta Arapça ve İslami ilimleri tahsille meşgul oldu. 1997-2007 yılları arasında Kur’an Kursu öğreticiliği yaptıktan sonra Rize-Pazar’da İmam Hatip olarak görev aldı. 2008 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2009 yılında Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezi İhtisas programına intisap edip 2012 yılında buradan mezun oldu. 2013 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’de “Molla Hüsrev ve Mirkâtü’l-Vusûl adlı eserindeki yöntemi” isimli teziyle İslam Hukuku alanında yüksek lisansını tamamladı.  Aynı Üniversitede “Ahîzâde Yûsuf B. Cüneyd Et-Tokâdî’nin (ö. 905/1500) Zahîratü’l-Ukbâ Fî Şerhi Sadrişşerîati’l-Uzmâ Adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili” başlıklı teziyle İslam Hukuku alanında doktorasını tamamladı. 

Rize Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğünde Eğitim Görevlisi olarak görev yapmakta iken, 05.11.2019 tarihinde Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğüne Müdür olarak atandı. Halen bu göreve devam etmekte olan Dr. Seyit BADIR evli ve iki çocuk babasıdır.