T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Rize Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezi

05.04.2021

Dini Yüksek İhtisas Merkezimizde Eğitim Gören "IX. Dönem Tashih-i Huruf" Kursiyerlerimiz Mezun Oldu

Başkanlığımız bünyesinde görev yapan özelde İmam-Hatiplerin genelde bütün personelin Kıraat-ı Asım Rivayet-i Hafs üzere Kur’an okuyuş tarzı ile ilgili bilgi ve becerilerini, öğrenme-öğretme konusundaki modern yaklaşımlara, teknolojideki ilerlemelere ve musiki ilminin verilerine dayanarak geliştirmek, Kur’an’ı hem telaffuz, hem ses, hem de mana vb. özelliklere göre okuyan nitelikli Din Hizmetleri Personelinin yetiştirilmesi ve bunlar aracılığıyla daha etkin bir din hizmeti sunulması hedeflenerek Müdürlüğümüzde 05 Ekim 2020 tarihinde başlayan IX. Dönem (erkek) Tashih-i Huruf (Asım Kıraati ve Hafs Rivayetine Göre Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma) Kursu 05 Nisan 2021 tarihinde yapılan sınavla sonra erdi. Eğitime katılan 23 kursiyerimizde mezun oldu.

Müdürümüz Seyit Badır hocamız mezun olan kursiyer hocalarımızı tebrik edip, bundan sonraki hizmetlerinde kendilerine başarılar diledi.