02.12.2021

Hac Hizmetleri Daire Başkanı Süleyman SARI tarafından “Hadislerin Anlaşılmasında Dikkat Edilmesi Gereken İlkeler” Konulu Konferans Verdi

Başkanlığımızca, "İhtisas Konferansları" kapsamında Hac Hizmetleri Daire Başkanı Süleyman SARI, 02/12/2021 tarihinde Müdürlüğümüz kursiyerlerine yönelik olarak “Hadislerin Anlaşılmasında Dikkat Edilmesi Gereken İlkeler” konulu konferans verdi.

Sarı hocamız özetle; ilim yolu cennet yolu, ilmin ve irfanın olduğu meclisler ve sizlerin bulunduğunuz bu mekanlar cennet bahçeleri mesabesindedir. Yani ilim yoluna giren cennet yoluna girmiş demektir. İlim, görme, işitme, kalp öğrenme mekanizmalarıdır. Yeni doğan çocuk sarf veya nahiv okuması gerekmez, yanında hiç konuşmasanız da fıtraten mevcut öğrenme süreci gerçekleşecektir dedi.

Sarı; ilmin en kalıcı yönü edadır. Bir rivayet zayıfta olsa o rivayeti yok sayamayız. Bir hadis rivayeti için “rıhle” denilen meşakkatli yolculuklara saygısız davranamayız. Hadis-i şerifte “Ashabım ümmetimin (Yıldızları) eminleridir.” Ümmetin eminlerini yok sayarsanız hakikate ulaşamazsınız.

Sarı; Hadisleri anlamak için kelimeleri iyi anlamamız lazımdır. Bu durum Kur’an-ı anlamak içinde geçerlidir. Medine-i Münevvere de kırk gün mü  yoksa kırk vakit mi kalınması üzerinde yapılan tartışmalara atıfta bulundu. Ayrıca Hz. Mevlana’nın usta ve şaşı çırak hikayesi ile konuşmasını örneklendirdi.

Sarı; Hadisleri anlamada dikkat edilmesi gereken en önemli hususlarla ilgili olarak;

  • Ashabın tanınması,
  • Garibu’l hadis ilmini bilmek,
  • Kelimelerin anlamlarını iyice araştırmak,
  • İlelül hadis ilmini bilmek,
  • Nasih mensuhu bilmek,
  • Halk dilinde hadis diye dolaşan rivayetleri dikkatle tetkik etmek,
  • Vurudu’l hadis ilmini iyi bilmek gerektiğini belirterek konferansını tamamladı.

Konferansa Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Seyit BADIR, Eğitim Görevlileri, İhtisas ve Aşere-Takrib kursiyerleri katıldı.